Logo

Društvene mreže

Besplatni Telefon

BESPLATNI INFO TELEFON 0800 666 777

Krediti za obrtnike

KREDITI ZA OBRTNIKE
 • Gotovinski nenamjenski krediti sa dvosmjernom valutnom klauzulom
 • Kamatna stopa: fiksna tijekom cijelog perioda otplate kredita i iznosi 6,70 % godišnja (EKS: max. 9,41%)
 • Udio depozita: 1/3 – depozit se prenosi u kredit otplatom zadnje rate kredita
 • Naknada za otvaranje i vodenje kredita naplacuje se unaprijed za cijeli ugovoreni rok
 • Maksimalni iznos kredita: 500.000,00 kn
 • Maksimalni rok otplate kredita: 10 godina
POTREBNA DOKUMENTACIJA
 • osobna iskaznica
 • preslika obrtnice
 • prijava poreza na dohodak
 • rješenje Porezne uprave za prethodnu godinu
 • izvadak o prometu žiro-racuna banke i/ili informacije o bonitetu BON2 koji nije stari od 30 dana - (original ili preslika ovjerena od FINA-e odnosno banke koja ga izdaje)
 • zemljišno-knjižni izvadak nekretnine koja se daje pod hipoteku
 • predociti JMBG i OIB
INSTRUMENTI OSIGURANJA
 • ovjerena zadužnica
 • založno pravo na nekretninama
ZAHTJEVI ZA OBRTNIKE (download)
PRIJEVREMENA OTPLATA I PISMO NAMJERE

Stranka u svakom trenutku ima pravo na prijevremenu otplatu kredita u cijelosti

Informirajte se


INFORMIRAJTE SE KOD NAŠIH KREDITNIH REFERENATA

032 832-901 | 032 832-902

krediti@stednja-krediti.hr

PJ Vinkovci

POSLOVNICA ŽUPANJA
Dr. Franje Račkog 4
tel: 032 832 803
POSLOVNICA VINKOVCI
Duga ulica 15
tel: 032 331 852
POSLOVNICA VUKOVAR
Strossmayerova 9
tel: 032 441 545
POSLOVNICA ILOK
Trg Nikole Iločkog 3
tel: 032 590 010
POSLOVNICA VRBANJA
Kneza Lj. Posavskog 21
tel: 032 864 960