Logo

Društvene mreže

Besplatni Telefon

BESPLATNI INFO TELEFON 0800 666 777

Kamatne stope na štednju uz valutnu klauzulu

KUNSKA ŠTEDNJA UZ VALUTNU KLAUZULU (EUR) PO VIĐENJU - 1,00 %/godišnje

 

OROČENA ŠTEDNJA UZ VALUTNU KLAUZULU (EUR):

 
1 mj.
3 mj.
6 mj.
12 mj.
24 mj.
36 mj.
48 mj.
60 mj.
do 4.999 €
1,50 %/god
1,70 %/god
1,90 %/god
2,20 %/god
2,60 %/god
2,80 %/god
3,00 %/god
3,20 %/god
5.000 do 9.999 €
1,60 %/god
1,80 %/god
2,00 %/god
2,50 %/god
2,70 %/god
3,00 %/god
3,20 %/god
3,40 %/god
10.000 do 19.999 €
1,70 %/god
1,90 %/god
2,20 %/god
2,60 %/god
2,80 %/god
3,20 %/god
3,40 %/god
3,60 %/god
20.000 do 49.999 €
1,80 %/god
2,00 %/god
2,50 %/god
2,70 %/god
3,00 %/god
3,40 %/god
3,60 %/god
3,80 %/god
50.000 do 79.999 €
1,90 %/god
2,20 %/god
2,60 %/god
2,80 %/god
3,20 %/god
3,60 %/god
3,80 %/god
3,90 %/god
preko 80.000 €
2,00 %/god
2,50 %/god
2,70 %/god
3,00 %/god
3,40 %/god
3,80 %/god
3,90 %/god
4,00 %/god

primjenjuje se od 01.01.2017. 

PJ Vinkovci

POSLOVNICA ŽUPANJA
Dr. Franje Račkog 4
tel: 032 832 803
POSLOVNICA VINKOVCI
Duga ulica 15
tel: 032 331 852
POSLOVNICA VUKOVAR
Strossmayerova 9
tel: 032 441 545
POSLOVNICA ILOK
Trg Nikole Iločkog 3
tel: 032 590 010
POSLOVNICA VRBANJA
Kneza Lj. Posavskog 21
tel: 032 864 960