Izvješće o društveno odgovornom poslovanju za 2023.

 

Kreditna unija Jamstvo u svakom segmentu svoga poslovanja nastoji pristupiti društveno odgovorno. Lokalni karakter, ali i sama definicija kreditnih unija kao financijskih institucija koje djeluju po načelu zaštite međusobnih interesa i financijske uzajamnosti (Zakon o kreditnim unijama NN 141/06, 25/09, 90/11) svrstavaju kreditne unije među lidere društvene odgovornosti u okvirima svoga djelovanja te ih motiviraju da ovakvom načinu poslovanja pristupaju proaktivno. Svjesni smo da se uspjeh poslovanja ne mjeri isključivo ostvarivanjem financijskih rezultata nego on jednako podrazumijeva i aktivnosti u segmentu društvene odgovornosti i doprinosu održivom razvoju. Društvena odgovornost, u kontekstu našega poslovanja, može se razvrstati prema svojoj vrsti na odgovornost prema zaposlenicima Kreditne unije, odgovornost prema članovima Kreditne unije, ekonomsku odgovornost, zaštitu okoliša, odnos prema zajednici, stipendiranje studenata te naš doprinos financijskom opismenjavanju.

Odgovornost prema zaposlenicima Kreditne unije

Kreditna unija za svoje dugogodišnje uspješno poslovanje može zahvaliti svojim zaposlenicima. Svojim zaposlenicima nastojimo osigurati najbolje radne uvjete, plaću iznad prosjeka industrije, bonuse, dodatke i nagrade, a možda najvažnije od svega, fer pristup i ugodnu radnu atmosferu. Možemo se pohvaliti da smo ove godine plaće uvećali za 10% bruto iznosa kako bismo svojim zaposlenicima kompenzirali povećanje redovnih mjesečnih troškova njihovih kućanstava koji su uvjetovani visokom stopom inflacije. Tako prosječna plaća u Kreditnoj uniji Jamstvo sada iznosi 2.142,00 EUR bruto uz dodatak toplog obroka i putnog troška te da svi radnici dobivaju maksimalan iznos prigodnih nagrada, božićnica i bonusa koje su 2023. godine iznosili 1.459,00 EUR po zaposleniku. Kreditna unija isplaćuje i potpore za novorođenče u iznosu od 1.500,00 EUR, kao i božićni dar za djecu u iznosu od 132,73 EUR.

Zaposlenicima nastojimo omogućiti motivirajuće radno okruženje s naglaskom na smislen i svrhovit posao, intelektualni napredak i prilike za stjecanje novih znanja i vještina. Naši zaposlenici imaju pristup najboljim predavačima na edukacijama povezanim s njihovim djelokrugom rada te im se osigurava mogućnost usavršavanja kako bi povećali svoja znanja te dodatno razvili vještine i kompetencije. Svake godine educiraju se u području poreznih novina, sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, zaštite osobnih podataka te zaštite na radu. Osim toga, radnicima se omogućavaju i edukacije vezane uz njihove osobne interese, kao što su predavanja poduzetničkog karaktera te edukacije s područja IT-a i sl.

Naposlijetku, zaposlenici svake godine odlaze na zajedničke izlete i druženja, a u prosincu ove godine su posjetili osječki advent.

Odgovornost prema članovima Kreditne unije

Kreditna unija Jamstvo najveća je kreditna unija u Republici Hrvatskoj i broji preko 11.000 svojih članova koji su korisnici kredita ili depozita. Društvena odgovornost prema članovima realizira se kroz pružanje transparentnih proizvoda i usluga po povoljnim cijenama bez skrivenih troškova, otvorenu komunikaciju putem različitih kanala (besplatni info telefon, e-mail, Facebook, telefaks, web-stranica) te dostupnost u vidu dogovora i odgoda kako bi se članu pomoglo u premošćivanju financijskih poteškoća. Svojom uslugom, stručnošću i savjetom članove često „stavljamo na noge“ te ih pratimo u njihovim osobnim i poslovnim ciklusima.

Osim odgovornog pružanja usluga članovima Kreditne unije, kreditne unije u svojoj definiciji imaju zaštitu međusobnih interesa svih članova, koja se očituje pravom članova da kroz tijelo Skupštine direktno utječu na donošenje važnih odluka u Kreditnoj uniji. Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje te raspravlja o poslovanju protekle godine kao i planiranju iduće.

Ekonomska odgovornost

Ekonomska odgovornost Kreditne unije Jamstvo prvenstveno proizlazi iz potpore obrtnicima i poljoprivrednicima na području Vukovarsko-srijemske županije, koji ujedno predstavljaju i važne generatore rasta i gospodarskog razvoja. Naime, krediti obrtnicima i poljoprivrednicima u ovoj godini činili su segment od 60% ukupnih plasmana Kreditne unije te su kao takvi postali dominantan sektor u članstvu u Kreditnoj uniji. Za obrtnike i poljoprivrednike kreiramo posebne proizvode, prilagođene upravo njihovim poslovnim ciklusima te im garantiramo povoljnije i fleksibilnije financiranje koje omogućuje nesmetan razvoj i nastavak poslovanja kako njih samih, tako i svih njihovih projekata.

Za svoje dobavljače uvijek biramo provjerene tvrtke koje postupaju po najvišim standardima kvalitete i etičnosti, a prednost uvijek dajemo manjim tvrtkama lokalnog karaktera. Sa svojim dobavljačima trudimo se ostvariti dugoročan odnos koji na obostrano zadovoljstvo produbljujemo dijalogom i razmjenom znanja.

Naposlijetku, Kreditna unija Jamstvo redovno i uredno podmiruje obaveze prema svojim dobavljačima te podmiruje obveze poreza, doprinosa i drugih davanja državi, sukladno propisima Republike Hrvatske, a koji imaju izravan i neizravan utjecaj na hrvatsko gospodarstvo.

Zaštita okoliša

Kao važan dio poslovanja Kreditne unije je i odgovoran pristup prema okolišu. Iz tog smo razloga ove godine na krovu sjedišta Kreditne unije postavili 60 solarnih panela koji proizvode 24 kW struje, čime smo osigurali da gotovo sva električna energija potreba za rad sjedišta bude proizvedena iz obnovljivih izvora energije.

Osim toga, svakodnevno se trudimo u našem poslovanju racionalizirati potrošnju energenata – struje, vode i plina te reducirati potrošnju papira podizanjem svijesti o nepotrebnom ispisivanju dokumenata.

U Kreditnoj uniji se prikupljaju, odvajaju i ekološki zbrinjavaju komunalni otpad, papir, baterije, toneri i elektronički otpad.

Odnos prema zajednici

Kreditna unija trudi se financijski poduprijeti što više lokalnih projekata, naročito onih društveno odgovornih. Naše je razmišljanje da sredstava namijenjena donacijama rasporedimo na način da pomognemo što većem broju udruga, klubova, škola, vrtića, muzeja kao i pojedinačnih projekata i manifestacija. Tako smo 2023. realizirali slijedeće donacije:

 

Naš doprinos financijskom opismenjavanju

Kreditna unija Jamstvo svake godine povodom Dana štednje provodi projekt financijskog opismenjavanja naših najmlađih. Edukacije se održavaju u prostorijama sjedišta Kreditne unije, a ove je godine poslovnicu u Županji posjetila grupa Hlapića, Dječjeg vrtića Maslačak iz Županje. Dječica su poslušala kratko predavanje o važnosti i ulozi novca i štednje te su svojim domovima ponijeli edukativne bojanke „Čemu služi novac“.

Cilj ovakvih aktivnosti je da djeca od najmlađeg uzrasta imaju pozitivan stav prema novcu te da dobiju što više važnih i za njih korisnih informacija o novcu kako bi izgradili dobre temelje za uspješno upravljanje novcem jednog dana. Odgovorno ponašanje prema novcu stvara financijski stabilne i neovisne pojedince koji utječu na društvo u cjelini.

 

 

 

Kako do nas

 

Možete nas posjetiti u jednoj od naših poslovnica, pozvati na besplatni info-telefon 0800 666-777 ili nas kontaktirati putem online obrasca.

 

ŽUPANJA

Dr. Franje Račkog 4
tel: 032 832-803
mob: 098 294-672

VINKOVCI

Duga ulica 15
tel: 032 331-852
mob: 098 294-674

VUKOVAR

Strossmayerova 9
tel: 032 441-545
mob: 098 294-673

Županja

 032 832-803
 032 833-442
 Dr. Franje Račkog 4

 pon - pet: 08:00-15:00

Vinkovci

 032 331-852
 032 337-965
 Duga ulica 15

 pon -pet: 08:00-15:00

Vukovar

 032 441-545
 032 450-689
 Strossmayerova 9

 pon - pet: 08:00-15:00

Kako do nas

 

Možete nas posjetiti u jednoj od naših poslovnica, pozvati na besplatni info-telefon 0800 666-777 ili nas kontaktirati putem online obrasca.

 

ŽUPANJA

Dr. Franje Račkog 4
tel: 032 832-803
mob: 098 294-672

VINKOVCI

Duga ulica 15
tel: 032 331-852
mob: 098 294-674

VUKOVAR

Strossmayerova 9
tel: 032 441-545
mob: 098 294-673

Županja

 032 832-803
 032 833-442
 Dr. Franje Račkog 4

 pon - pet: 08:00-15:00

Vinkovci

 032 331-852
 032 337-965
 Duga ulica 15

 pon -pet: 08:00-15:00

Vukovar

 032 441-545
 032 450-689
 Strossmayerova 9

 pon - pet: 08:00-15:00

Ispis

© 2005-2022Kreditna unija Jamstvo